• Literárne talenty
     • Literárne talenty

      Cieľom súčasného vzdelávania je nielen odovzdávať vedomosti na vyučovacích hodinách, výchovne pôsobiť na žiaka, ale aj učiť inovatívne, dávať žiakom priestor pre rozvíjanie rôznych stránok osobnosti, podporovať a rozvíjať v nich kreativitu. V rámci výučby slovenského jazyka a literatúry či umenia a kultúry sa snažíme objavovať medzi mladými ľuďmi talenty a zapájame ich do rôznych súťaží, v ktorých ich práce hodnotí objektívne odborná porota.

     • Výborné maturitné výsledky v školskom roku 2021/2022

      Po 2 rokoch sa na Slovensku opäť konali maturitné skúšky. Sme veľmi radi, že naši žiaci dosiahli v externej časti maturitných skúšok (testy) pozoruhodné výsledky.

      Zo slovenského jazyka a literatúry z 28 gymnázií v Žilinskom kraji sme skončili na 8. mieste (úspešnosť 76,5%; pričom národný priemer je 59,6%). Medzi gymnáziami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (15 gymnázií) je naše gymnázium piate.

    • Keď dobrovoľníctvo prináša radosť
     • Keď dobrovoľníctvo prináša radosť

      Slovensko sa mení na krajinu dobrých skutkov. Už 14. rok sa počas septembra koná akcia s názvom „Týždeň dobrovoľníctva“. Do dobrovoľníctva sa zapája mnoho skvelých a ochotných ľudí, ktorí radi venujú svoj voľný čas pomoci iným a medzi ktorých patríme i my, mladí.

      Keďže nás dobrovoľníctvo zaujíma a otázka pomoci druhým nie je pre nás ľahostajnou, zapojili sme sa i tento rok. Opäť nás oslovila ponuka z Centra sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste a neváhali sme prijať ju. Dňa 20.9.2022 sme sa zúčastnili akcie s názvom „tvorivé dielne“. Naším cieľom bola výroba platených tašiek, ktoré si bude možné zakúpiť na vianočných trhoch nášho mesta. Predovšetkým sme však chceli spríjemniť deň všetkým klientom a vyčariť im úsmev na tvári. Myslíme si, že sa nám to podarilo. Aj keď na začiatku sme boli mierne v rozpakoch, nevedeli sme čo máme čakať a aká bude atmosféra. No napokon sme s k

     • Deň finančnej gramotnosti

      Dňa 8. septembra sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili na prednáške o finančnej gramotnosti. Od roku 2012 je mesiac september vyhlásený za mesiac finančnej gramotnosti, počas ktorého nadácia PARTNERS realizuje vzdelávacie podujatia pre školy a verejnosť po celom Slovensku.

      Hlavnou aktivitou besedy bolo priblížiť žiakom základy finančnej gramotnosti prostredníctvom diskusií, a taktiež si žiaci mohli otestovať svoje finančné vedomosti – svoje FQ – formou online testu. Pomocou tohto testu sa každý žiak dokázal zamyslieť nad svojimi finančnými znalosťami a výsledky testu porovnať s indexom predstavujúcim priemer pre územie Slovenska.

     • Pozvánka na plenárne rodičovské združenie

      Vážení rodičia,


      pozývam Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 22.9.2022 (štvrtok) o 15:30 hod. v priestoroch Gymnázia Kysucké Nové Mesto.
      Všetci ste srdečne vítaní.


      Program:
      1. Správa o hospodárení Rady rodičov za šk. rok 2021 - 2022
      2. Finančný príspevok ZRPŠ na školský rok 2022 – 2023
      3. Rozpočet Rady rodičov na školský rok 2022 - 2023
      4. Informácia o voľbe zastupcov rodičov 1. ročníka do Rady rodičov
      5. Diskusia
      6. Záver

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
    • Deň otvorených dverí
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 7. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2775032