• Erasmus+

   Podané prihlášky a získané granty pre aktivity riadené Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.
   • Kontaktný seminár Dublin

   •  

    Škola získala grant na účasť na kontaktnom seminári s názvom "Connecting Schools Across Europe: eTwinning & Erasmus+", ktorý sa uskutočnil v írskom Dubline 9. - 11. novembra. 

    Výsledkom  je vytvorenie partnerstva so školami z Dánska, Švédska, Portugalska, Rumunska a Talianska a príprava spoločného projektu.