• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2022/2023

  • Celoštátne kolo

    • Adriana Janíčková

    • 3. miesto
    • Komenský a my · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • Dňa 9.11.2022 sa v priestoroch Pedagogickej fakulty UKF v Nitre konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže „Komenský a my“. Ocenená bola aj naša žiačka, Adriana Janíčková z III.A triedy, ktorá pod vedením Mgr. Marianny Židekovej, obsadila krásne 3. miesto. Sme na ňu pyšní a srdečne jej blahoželáme!
    • Biela pastelka

    • Žiaci tretieho ročníka
    • Zbierka · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • 23. septembra 2022 sa v uliciach slovenských miest a obcí konala verejná zbierka Biela pastelka. Tradične sa do nej zapojili i dobrovoľníci z našej školy, tentokrát to boli žiaci z III.A a III.B.
     Verejná zbierka Biela pastelka patrí medzi desať najväčších a zároveň najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku. Jej história sa začala písať v roku 2002 a organizuje ju Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej cieľom je vyzbierať finančné prostriedky, ktoré majú pomôcť zlepšiť život a podporiť ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
     Sme veľmi radi, že sa medzi našimi žiakmi stále nachádzajú mladí ľudia, ktorí prejavujú o dobrovoľníctvo záujem a chcú pomáhať. Tento rok sa im podarilo vyzbierať krásnu sumu – 242,88 eur. V rámci nášho kraja sa podarilo dobrovoľníkom vyzbierať sumu 20 993,03 eur. ÚNSS poslala ďakovný list a škola získala aj diplom. Chcela by som sa verejne poďakovať Mariánovi Mozolovi, Anne Mindekovej, Kataríne Krasňanovej, Marekovi Rizikymu, Larise Šadibolovej a Nikole Murčovej za ich nezištnú pomoc, ako aj ochotu pri organizovaní zbierky.
     Mgr. Marianna Žideková
    • Marek Riziky

    • 1. miesto
    • Rozlet · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • Sára Šidlová

    • 2. miesto
    • Rozlet · Celoštátne kolo · 2022/2023
  • Krajské kolo

    • Dievčatá

    • 2. miesto
    • · Krajské kolo · 2022/2023
    • Matúš Máca

    • 1. miesto
    • Sárova Bystrica · Krajské kolo · 2022/2023
  • Okresné kolo

    • Jakub Brodňan, Andrej Kadura

    • 3. miesto
    • Bedminton · Okresné kolo · 2022/2023
    • Silvia Šamajová, Klaudia Chúpeková

    • 1. miesto
    • Bedminton · Okresné kolo · 2022/2023
  • Školské kolo

    • Miroslava Paľuchová

    • 1. miesto (kat. A)
    • Biologická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka a kategória B – žiaci 1. a 2. ročníka. V oboch kategóriách, okrem teoreticko-praktickej časti, prezentovali traja žiaci aj vlastné projekty vo forme posterov.
    • Slávka Laščeková

    • 2. miesto (kat. A)
    • Biologická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka a kategória B – žiaci 1. a 2. ročníka. V oboch kategóriách, okrem teoreticko-praktickej časti, prezentovali traja žiaci aj vlastné projekty vo forme posterov.
    • Adela Kubalová

    • 3. miesto (kat. A)
    • Biologická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka a kategória B – žiaci 1. a 2. ročníka. V oboch kategóriách, okrem teoreticko-praktickej časti, prezentovali traja žiaci aj vlastné projekty vo forme posterov.
    • Timotej Šteiniger

    • 1. miesto (kat. B)
    • Biologická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka a kategória B – žiaci 1. a 2. ročníka. V oboch kategóriách, okrem teoreticko-praktickej časti, prezentovali traja žiaci aj vlastné projekty vo forme posterov.
    • Patrik Sečník

    • 2. miesto (kat. B)
    • Biologická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka a kategória B – žiaci 1. a 2. ročníka. V oboch kategóriách, okrem teoreticko-praktickej časti, prezentovali traja žiaci aj vlastné projekty vo forme posterov.
    • Natália Paliarová

    • 3. miesto (kat. B)
    • Biologická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka a kategória B – žiaci 1. a 2. ročníka. V oboch kategóriách, okrem teoreticko-praktickej časti, prezentovali traja žiaci aj vlastné projekty vo forme posterov.
    • Matúš Máca

    • 1. miesto (kategória A)
    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY · Školské kolo · 2022/2023
    • Dňa 9. a 19. decembra sa na našej škole realizoval 15. ročník OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pripravila v rámci školského kola online test, ktorý práve tým, že bol jednotný pre všetkých zúčastnených, umožnil porovnať vedomosti a schopnosti do súťaže prihlásených žiakov. Ďalšími časťami súťaže bola tvorba/transformácia textu a rečnícky prejav. V súťaži sa preverujú schopnosti v rôznych oblastiach jazyka. Tí najlepší, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili na 1. mieste, budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a želáme im veľa úspechov!
    • Adriána Mikolajová

    • 2. miesto (kategória A)
    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY · Školské kolo · 2022/2023
    • Dňa 9. a 19. decembra sa na našej škole realizoval 15. ročník OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pripravila v rámci školského kola online test, ktorý práve tým, že bol jednotný pre všetkých zúčastnených, umožnil porovnať vedomosti a schopnosti do súťaže prihlásených žiakov. Ďalšími časťami súťaže bola tvorba/transformácia textu a rečnícky prejav. V súťaži sa preverujú schopnosti v rôznych oblastiach jazyka. Tí najlepší, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili na 1. mieste, budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a želáme im veľa úspechov!
    • Marek Riziky

    • 3. miesto (kategória A)
    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY · Školské kolo · 2022/2023
    • Dňa 9. a 19. decembra sa na našej škole realizoval 15. ročník OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pripravila v rámci školského kola online test, ktorý práve tým, že bol jednotný pre všetkých zúčastnených, umožnil porovnať vedomosti a schopnosti do súťaže prihlásených žiakov. Ďalšími časťami súťaže bola tvorba/transformácia textu a rečnícky prejav. V súťaži sa preverujú schopnosti v rôznych oblastiach jazyka. Tí najlepší, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili na 1. mieste, budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a želáme im veľa úspechov!
    • Ema Mináriková

    • 1. miesto (kategória B)
    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY · Školské kolo · 2022/2023
    • Dňa 9. a 19. decembra sa na našej škole realizoval 15. ročník OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pripravila v rámci školského kola online test, ktorý práve tým, že bol jednotný pre všetkých zúčastnených, umožnil porovnať vedomosti a schopnosti do súťaže prihlásených žiakov. Ďalšími časťami súťaže bola tvorba/transformácia textu a rečnícky prejav. V súťaži sa preverujú schopnosti v rôznych oblastiach jazyka. Tí najlepší, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili na 1. mieste, budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a želáme im veľa úspechov!
    • Kristína Nováková

    • 2. miesto (kategória B)
    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY · Školské kolo · 2022/2023
    • Dňa 9. a 19. decembra sa na našej škole realizoval 15. ročník OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pripravila v rámci školského kola online test, ktorý práve tým, že bol jednotný pre všetkých zúčastnených, umožnil porovnať vedomosti a schopnosti do súťaže prihlásených žiakov. Ďalšími časťami súťaže bola tvorba/transformácia textu a rečnícky prejav. V súťaži sa preverujú schopnosti v rôznych oblastiach jazyka. Tí najlepší, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili na 1. mieste, budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a želáme im veľa úspechov!
    • Miroslava Machynková

    • 3. miesto (kategória B)
    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY · Školské kolo · 2022/2023
    • Dňa 9. a 19. decembra sa na našej škole realizoval 15. ročník OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pripravila v rámci školského kola online test, ktorý práve tým, že bol jednotný pre všetkých zúčastnených, umožnil porovnať vedomosti a schopnosti do súťaže prihlásených žiakov. Ďalšími časťami súťaže bola tvorba/transformácia textu a rečnícky prejav. V súťaži sa preverujú schopnosti v rôznych oblastiach jazyka. Tí najlepší, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili na 1. mieste, budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a želáme im veľa úspechov!