• Erasmus projekt schválený !
     • Erasmus projekt schválený !

      V budúcom školskom roku privítame 30 študentov z partnerských škôl z Talianska a Dánska. Čaká nás aj výmenný pobyt u nich doma. To vďaka grantu vo výške viac ako 40.000 €, ktorý sme získali v programe Erasmus+. Viac informácií v sekcii : Projekty

    • Úspech v biologickej olympiáde
     • Úspech v biologickej olympiáde

      Koncom mesiaca apríl sa uskutočnilo v Bratislave celoslovenské kolo biologickej olympiády, na ktorej nás veľmi úspešne reprezentovala žiačka II. A Petra Jačmeníková. S projektom „Predmenštruačný syndróm“ sa umiestnila na krásnom 8.mieste. V svojom projekte sa venovala syndrómu, s ktorým každý mesiac bojuje veľké množstvo žien. Vytvorila tiež propagačný leták, aby informovala verejnosť o výskyte, ale hlavne o možnostiach domácej a farmakologickej liečby. Peťke ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a gratulujeme.

    • Vretenice z Radole
     • Vretenice z Radole

      Súčasťou života mladých ľudí popri gymnaziálnom štúdiu je i venovanie sa športu. Čoraz väčšej obľube sa teší florbal. Nejedenkrát už našu školu reprezentovali florbalistky, ktorým sa podarilo vybojovať niekoľko vzácnych titulov či dostať sa do reprezentácie.

      Florbal je dynamický šport, ktorý je náročný na kondíciu, koordináciu pohybov a prácu s hokejkou. Vyžaduje si odhodlanosť, pravidelnú účasť na tréningoch, cieľavedomosť, obetovanie svojho voľného času náročnej príprave.

    • Netradičný Deň Zeme 🌲🌳
     • Netradičný Deň Zeme 🌲🌳

      Vo štvrtok 4.5. 2023 sa triedy 2.A a 2.B zúčastnili netradičnej oslavy Dňa Zeme. Žiaci pomáhali vysádzať stromčeky, teda odborne zalesňovať. Aktivita prebiehala v Povine pod dohľadom pána Ing. Jána Vojteka. Vysádzali sme jelše a jasene v blízkosti potoka. Po náročnej práci si žiaci a ich triedne pani učiteľky opiekli špekáčiky a spoločne sa zabavili sa v príjemnom prostredí. Bol to naozaj zmysluplný deň.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 29. 5. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2939327