• SVET FANTÁZIE INÝMI RUKAMI

     • Tento školský rok máme možnosť po prvýkrát na pôde našej školy ukázať putovnú výstavu s názvom  „SVET FANTÁZIE INÝMI RUKAMI“. Tento rok sa organizuje už jej 12. ročník  a putuje  po viacerých kultúrnych zariadeniach a múzeách Žilinského kraja. 

      Výstavu v priestoroch školy nainštalovali pracovníci Centra sociálnych služieb Fantázia v zastúpení riaditeľky Ing. Mgr. Silvie MartinčekovejMBA. S nadšením  tak môžeme obdivovať kreatívne ručné výrobky z rozmanitých materiálov, ktoré sú výsledkom tvorivých nápadov a šikovných rúk prijímateľov sociálnych služieb zo zariadení sociálnych služieb ŽSK v rámci ergoterapie (terapie prácou). Výrobky sú vytvorené mnohorakými umeleckými technikami (ako sú maľba, kresba, výrobky z dreva, výrobky z keramiky, výrobky zo skla, z papiera, koláže, výrobky z látok, z moduritu, ručne vyrobené mydlá a sviečky, maľba na textil, servítková technika, práca s textilom, háčkovanie, mozaika, mramorovanie a pod.) Putovná výstava “Svet fantázie inými rukami” prebieha pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej na rok 2022 a bude na našej škole nainštalovaná 1 mesiac.

      Tešíme sa akejkoľvek spolupráci s Centrom sociálnych služieb Fantázia, ktorí nás už nejedenkrát veľmi milo prekvapili a zároveň i tento rok chceme s nimi v spolupráci naďalej pokračovať, preto sme sa prihlásili v rámci Týždňa dobrovoľníctva do projektovej činnosti, kde sa žiaci III.B zúčastnia tvorivých dielní. Pevne veríme, že svojou prítomnosťou urobia klientom pekný deň a obohatia ich o množstvo kreatívnych nápadov.

     • S láskou spomíname

     •     S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 10. septembra nás po dlhoročnej chorobe navždy opustil RNDr. Radoslav Haluška. R. Haluška pracoval Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste od roku 1963, v rokoch 1980 - 1989 bol riaditeľom školy. Mal veľkú zásluhu na postavení pavilónu odborných učební na Komenského ulici. Jeho rukami prešli stovky našich  študentov. I po odchode na zaslúžený odpočinok sa zaujímal o dianie na našej škole.
          Posledná rozlúčka s RNDr. Radoslavom Haluškom bude 14. 9. 2022 o 11.00 v Kostole sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste.

       Česť jeho pamiatke!

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Prázdniny sa pomaly končia a naše gymnázium opäť ožíva. Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa bude konať 5.9. 2022 (pondelok) o 8.00 hod. na terase pred budovou školy. V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie na 2. podlaží školy.Po slávnostnom otvorení sa všetci študenti presunú do svojich kmeňových tried a bude sa pokračovať triednickými hodinami. Je nutné doniesť si prezuvky!!!

      Každý žiak je povinný predložiť vyplnené tlačivo - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti:

      - žiaci 1. roč. prinesú tlačivo v papierovej podobe do školy 5.9. 2022:  vyhlasenie.pdf;

      - žiaci 2. - 4. roč. podávajú vyhlásenie prostredníctvom Edupage v časti žiadosti/vyhlásenia do 5.9. 2022.

      Prajeme vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na vás.

     • VÝBEROVÉ KONANIE

     • Gymnázium, Kysucké Nové Mesto zverejňuje voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície: UČITEĽ VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV, APROBÁCIA MATEMATIKA. (viac info. : príloha)

      Vyberove_konanie_M-F.pdf​​​​​​​

     • 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     • Riaditeľka Gymnázia, Jesenského 2243 v Kysuckom Novom Meste oznamuje,

      že v rámci prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční

      2. kolo prijímacích skúšok.


      Prijímacie skúšky sa budú konať 21. júna 2022 o 8:00 v budove školy. 


      Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí doručia do 16. júna 2022 riadne vyplnenú prihlášku na adresu školy poštou, elektronicky prostredníctvom EduPage alebo osobne.
      Kritériá prijatia na štúdium sú rovnaké ako v 1. kole prijímacích skúšok.
      Výsledky budú zverejnené 21.6.2022 na dverách budovy školy a na stránke:
      gymoknm.edupage.org do 15:00 hod.
      Ďalšie informácie na telefónnom čísle: +421915867879.