• Deň pamiatky obetí holokaustu

     • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (27.1.) sme si pripomenuli online prehliadkou Múzea židovskej kultúry v Bratislave spojenou s veľmi hodnotou a podrobnou prednáškou o živote židovského obyvateľstva. Vysoko erudovaná lektorka nám umožnila hlbšie spoznať túto zaujímavú kultúru. Prešli sme židovskými tradíciami a zvykmi od narodenia až po smrť, oboznámili sme sa s ich bežným životom či s postavením žien v rodine. Mnohé veci nás prekvapili a žiadna naša otázka nezostala nezodpovedaná.Tejto akcie sa zúčastnili predovšetkým žiaci tretieho ročníka, pretože sa s touto témou stretávajú častejšie práve v týchto dňoch na hodinách dejepisu. Spoznanie života Židov im dáva základ pre hlbšie precítenie nespravodlivosti konanej počas holokaustu.Všetci pevne veríme, že so slovom HOLOKAUST sa budeme stretávať naozaj už len na hodinách dejepisu!

    • Chuť žiť: Pomoc pre ľudí trpiacich poruchami príjmu potravy
     • Chuť žiť: Pomoc pre ľudí trpiacich poruchami príjmu potravy

     • Dňa 30.1.2023 sa žiaci II.A zúčastnili workshopu s názvom Poruchy príjmu potravy, ktorú organizovali psychologičky - Katka a Betka, z Centra poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste. Prostredníctvom kreatívnych aktivít a videí nám priblížili problematiku mentálnej anorexie, mentálnej bulímie, záchvatového prejedania sa  a orthorexie. Vcítili sme sa do mysle človeka trpiaceho týmito duševnými ochoreniami. Vyhodnotili sme, že tejto téme v spoločnosti treba venovať viac pozornosti a usúdili, že výzor človeka často nevypovedá o jeho výnimočnosti  vo vnútri. Už teraz sa tešíme na 2.časť tohto preventívneho programu.

      Homolová N., Nováková K. II.A

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Srdečne Vás pozývame na

      Deň otvorených dverí DOD 2023

      Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto

      Piatok: 03.02.2023 

      Odnesiete si pohľad na štúdium a život v našej škole očami ľudí, ktorí v nej pôsobia a majú ju radi.