• The Last Wish
     • The Last Wish

     • Dňa 24.10. 2022 sa naši prváci v sprievode pani učiteliek Mgr. A. Slávikovej a Mgr. R. Vnukovej vybrali na divadelné predstavenie Divadelného centra s názvom THE LAST WISH. Napriek trochu pesimisticky znejúcemu názvu je divadelné predstavenie v podaní trojice talentovaných martinských hercov humornou adaptáciou rozprávky Jana Wericha Kráľ mal troch synov.  Spolu s účinkujúcimi si naši žiaci mohli  precvičovať slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa môžu stretnúť nielen na hodinách anglického jazyka, ale aj v reálnej komunikácii.

      Odozva na anglické predstavení od žiakov i pedagógov bola veľmi pozitívna. Na ďalší deň sme spoločne na hodine anglického jazyka pracovali na cvičeniach z doplnkových materiálov k predstaveniu, kde si žiaci obohatili slovnú zásobu, precvičovali gramatické časy a rozvíjali zručnosť počúvania s porozumením.
      Mgr. A. Sláviková

    • Festival ľudskosti
     • Festival ľudskosti

     • Dňa 29.9.2022 sa naša škola stala už po druhýkrát spoluorganizátorom Festivalu ľudskosti mladých ľudí. Na námestí v Kysuckom Novom Meste študenti III.B triedy rozdávali nezištne rozdávali ruže ale aj dobrú náladu. Ján Hromádka spríjemnil okoloidúcim slnečné popoludnie populárnymi pesničkami v slovenskom a v anglickom jazyku.
      Zistili sme, ako sa úsmevom alebo pekným slovom dokáže zlá nálada zmeniť na dobrú. Ďakujeme za spoluprácu RMŽK, ktorá dodala kvety a celú akciu zastrešila spolu so ŽSK.

    • Geografická exkurzia - Planetárium v Žiari nad Hronom a Kremnica
     • Geografická exkurzia - Planetárium v Žiari nad Hronom a Kremnica

     • Bolo krásne jesenné ráno a my, žiaci prvého ročníka, sme vybrali na celodennú exkurziu do Kremnice a Planetária v Žiare nad Hronom. Približne po hodine a pol sme dorazili na našu prvú zastávku – Kremnický hrad. Pozreli sme si okolie hradu a  tí, ktorí sa odvážili, vyšli 127 schodmi na najvyššiu vežu.  Po krátkej prehliadke okolia hradu sme sa presunuli do kostola, kde už na nás čakala pani sprievodkyňa a tá nás zasvätila do histórie Kremnice. Následne sme sa presunuli do mesta Žiar nad Hronom a zamierili rovno do planetária. Tu sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí napríklad, ako funguje klimatologická stanica alebo sme cez ďalekohľad mohli pozorovať stále prebiehajúce protuberancie na Slnku. Dominantou planetária je bezpochyby hviezdna sála, v ktorej sa môžu premietať rôzne filmy či dokumenty na kupolu, čo umožňuje divákom  lepšie si sledované objekty, či javy predstaviť. Koniec exkurzie sme zavŕšili krátkou návštevou “stredu Európy“ a po dni plnom zážitkov namierili domov.
                                Timea Tkáčiková

     • GAUDEAMUS

     • Dňa 5.10.2022 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania s názvom GAUDEAMUS – AKADÉMIA Bratislava.

               Tento veľtrh propaguje vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku a v Česku, ale taktiež ponúka informácie o možnostiach štúdia v zahraničí. Každý žiak si na veľtrhu prišiel na svoje. Stačilo, aby si vybral odbor, ktorý ho najviac zaujal a veľmi ochotní profesori, absolventi či študenti z daných škôl ho previedli možnosťami prijatia na školu, podmienkami a podrobným opisom štúdia, o ktoré mal záujem.  Priamo na veľtrhu bola možnosť otestovať sa a zistiť, na ktoré odbory sa žiak najlepšie hodí. Jednotlivé vysoké školy realizovali i prednáškovú časť, v ktorých predstavili ponuku odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity.

       

               Žiaci si veľtrh užili a pomohol im presnejšie určiť smer, ktorým sa po skončení štúdia na gymnáziu chcú vydať. Touto cestou sa chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa a získať smerodajné informácie k ďalšiemu štúdiu.

                                                                                                                       Sára Šidlová, IV.A

     • Hovorme o súhlase

     • Dňa 11.10.2022 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili workshopu, ktorý zorganizovala naša škola v spolupráci s Amnesty International Slovensko -  HOVORME O SÚHLASE. Počas troch vyučovacích hodín sme sa dozvedeli množstvo informácií súvisiacich s činnosťou Amnesty International, so zdravotníctvom, trestným právom a právami žien, mužov, detí či menšinových skupín a komunít. S rôznorodými vážnymi a serióznymi témami nás previedli dve zástupkyne Amnesty International - Nikó Nagy a Ivana Klimentová.

       Na začiatku nás lektorky oboznámili s témami, ktoré budeme riešiť a pravidlami, ktoré by sme mali dodržiavať. Pravidlá sme si spísali spoločne, hovorili najmä o tolerancii, empatii a slušnosti počas aktivít a diskusií, ktoré sme spoločne viedli. Počas celého workshopu  sme sa cítili veľmi príjemne napriek tomu, že rozoberané témy boli vážne. Veľa informácií bolo pre nás nových, zaujímavých....

       Jednou z hlavných tém bolo sexualizované násilie voči ženám, mužom, ale i deťom. Prešli sme zákony a situácie s ním súvisiace, taktiež nás upozornili na chyby a diery v právnom systéme... Nachvíľu sme si mohli predstaviť, ako by sme sa sami správali v nepríjemných prípadne pre nás prijateľných chvíľach a porovnali si názory s inými spolužiakmi. Prostredníctvom tohto článku by sme sa radi opäť poďakovali zástupkyniam Amnesty International za ich návštevu a pani učiteľke Židekovej za možnosť zúčastniť sa  ďalšej aktivity, ktorá oživila vyučovací proces na pôde našej školy.

                                                                                                             Silvia Klučková, III.B

    • Na pietnom mieste.
     • Na pietnom mieste.

     • Dňa 5.10.2022 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie Múzea holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého koncentračného tábora. Absolvovali sme prehliadku piatich pôvodných budov pracovného a koncentračného tábora pre Židov. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Sprievodca sa nám pútavým výkladom snažil priblížiť dej a okolnosti tohto miesta po časovej osi.

      Významným artefaktom je aj dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora v Auschwitz. Na konci prehliadky nám sprievodca pustil dva krátke filmy s výpoveďami preživších žien, ktoré zažili koncentračný tábor v Seredi. Múzeum slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska.

      Tento silný zážitok nás oboznámil so životom Židov na Slovensku počas druhej svetovej vojny, obohatil naše poznanie o množstvo zaujímavých informácií a zanechal hlbokú stopu v našich srdciach.

      Adriána Mikolajová, III.B

     • BANSKÁ ŠTIAVNICA- NEMOŽNO MI ŤA NEĽÚBIŤ

     • V jedno krásne októbrové a láskou nabité ráno sme sa my, žiaci druhého ročníka, na čele s pani učiteľkami Gažovou a Orieščikovou vybrali do rodiska najdlhšej ľúbostnej básne na svete - Marína.

      Po viac ako dvojhodinovej ceste sa našou prvou zastávkou stala štôlňa Bartolomej. Zistili sme, ako kedysi pracovali baníci, odhalili nám metódy ťaženia zlatých či strieborných rúd a v neposlednom rade sme si všetci zapózovali v žltých a zelených plášťoch a parádnych prilbách. 

      Odtiaľ naše kroky smerovali do centra Banskej Štiavnice, presnejšie do vychýrenej Banky lásky. Prostredníctvom milej pani sprievodkyne a hovoriacich obrazov sme sa dozvedeli zaujímavé fakty o Maríne, ale aj o samotnom Andrejovi Sládkovičovi - autorovi tohto jedinečného básnického skvostu.

      Našu exkurziu sme ukončili prechádzkou po malebných uličkách a tajných zákutiach Banskej Štiavnice spolu s vtipným pánom sprievodcom.

      Myslím, že hovorím za každého študenta, ak poviem, že sme si to všetci užili - a nielen kvôli tomu, že sme sa v ten deň neučili. :-)

      Miroslava Machynková, 2.B

     • SWAP and HELP

     • V týždni od 3.10. do 7.10. 2022 sa u nás na škole uskutočnila akcia SWAP and HELP. Žiaci doniesli oblečenie a doplnky, ktoré už nenosili, ale mohli by obohatiť šatník iných spolužiakov. Bohužiaľ sa akcia Swap and Help medzi žiakmi moc neuchytila, aj keď to bol dobrý nápad akceptujúci enviromentálny a humánny rozmer.   Každý kúsok oblečenia stál len 1€. Stále však pokračujeme v zbierke pre psí útulok a za vyzbieranú sumu z akcie SWAP and HELP sme sa rozhodli zakúpiť potrebné misky a deky pre zvieratá.  Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktivity zúčastnili.

      Erika Hromádková a Ema Mináriková

                                                                                         II.A

     • Gymnázium ako súčasť Koalície škôl za duševné zdravie

     • Gymnázium v Kysuckom Novom Meste sa stalo súčasťou „Koalície škôl za duševné zdravie“ spájajúceho školy, ktoré sa rozhodli pre transformáciu na duševne zdravé a bezpečné prostredie, ktorého cieľom je lepšia príprava mladých ľudí na kvalitný život, lepšia schopnosť učiť sa vedomosti a nadobúdať sociálne aj iné zručnosti.

      Jednou z prvých aktivít je zvýšiť povedomie o potrebe starostlivosti o mentálne zdravie. Práve preto chceme upriamiť pozornosť na Svetový deň duševného zdravia, ktorý vyhlasuje každoročne 10. októbra Svetová federácia duševného zdravia v spolupráci s WHO. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia, ktoré je, bohužiaľ,  jednou z najviac zanedbávaných oblastí verejného zdravia.

      Je potrebné čoraz viac upriamovať pozornosť na prepojenosť telesného a duševného zdravia, na rovnocennosť v starostlivosti o zdravie telesné, ale aj o zdravie duševné. Akcentovať skutočnosť, že pre udržanie dobrého zdravia je potrebná – vnútorná vyrovnanosť. Zároveň vnútorná pohoda závisí nielen od fyzického stavu a sociálneho prostredia, ale najmä od vzťahov medzi ľuďmi v blízkom okolí. Pevné, súdržné a kvalitné rodinné, partnerské, priateľské vzťahy sú zároveň významným podporným činiteľom pri zvládaní chronických ochorení.

      Veríme, že aktivity, ktorými chceme poukázať na potrebu starostlivosti o duševné zdravie, vytvárať zdravé a bezpečné prostredie, posilňovať a utužovať pozitívne medziľudské vzťahy,  budú prínosom nielen pre zamestnancov a žiakov našej školy, ale aj inšpiráciou pre verejnosť.

     • Gymnazisti na ceste poznávania skvostov Kysúc

     • Kysuce sa pýšia krásnou prírodou. Každá dedinka či mesto má svoje skvosty, ktoré nie sú každému známe. Preto sme sa rozhodli tieto prírodné unikáty spoznať a navštíviť ich osobne. Aj keď náš výlet bol len jednodňový, obohatil nás o 7 krásnych miest. 28. septembra 2022 triedy 3.A a 3.B vykročili za poznaním a rozšírili si  vedomosti z geografie.

      Najtypickejším znakom Kysúc je bohatá lesnatosť. V jesennej oáze sme navštívili Pamätník na Skačkove, ktorý sa viaže k udalostiam druhej svetovej vojny. Je postavený z prírodného kameňa na počesť 9 zavraždených rukojemníkov, ktorých postrieľali nemeckí fašisti 4.9.1944. Nájdete ho na pomedzí obce Dunajov a mesta Krásna nad Kysucou.

      Z pamätného miesta sme sa presunuli do Starej Bystrice, ktorá sa pýši prvým Slovenským  orlojom. Odbíja každú celú hodinu od 8.00 – 22.00. Vtedy je vidieť promenádu siedmich slovenských svätcov. Jedinečný je aj tým, že ukazuje tzv. pravý slnečný čas. Nová Bystrica nám ponúkla pohľad na vodnú nádrž, ktorá je zásobárňou vzácneho prírodného zdroja – vody.

      Unikátne miesto, ukrývajúce prírodné poklady –„ pieskové gule“ – sa nachádza v miestnej časti Čadce - Milošová. Megoňky sú najväčším kamenným náleziskom v Európe. Najväčšia guľa s názvom  „Mary“ disponuje priemerom približne 2,15 metrov. Podľa povesti ide o vajcia dinosaurov a toto nálezisko je vyhlásené za prírodnú pamiatku.

      Na ceste za poznaním sme sa zastavili aj v obci Staškov, kde sme navštívili rodný dom významného slovenského herca,  Jozefa Krónera. Tento malebný príbytok slúžil ako strážny dom pre železničnú trať. Obdivovali sme dobový nábytok a fotografie z hercovho života. Od roku 2011 je zrekonštruovaný a prístupný verejnosti.

      Ďalšia geologická rarita Kysúc, ktorú sme navštívili, bol ropný prameň v Korni. Ropa sa sústreďuje v malom jazierku s priemerom 1,5 – 2 metra. Tento európsky unikát je veľmi vysokej kvality. Ťažba začala ešte v 19. storočí, kedy ju využívali na palivo, osvetlenie, vykurovanie a tiež mazanie vozidiel. V roku 1984 bol Korňanský ropný prameň vyhlásený za prírodnú pamiatku.

      Legenda hovorí, že keď sa postavila nová drevenica, zasadil sa vedľa nej strom, aby ju chránil pred živelnými pohromami. Zvykom bolo, a je aj dnes – „postav dom, zasaď strom“. Práve vďaka šľachtickému rodu Papay sa v obci Makov nachádza najväčší kysucký strom - brest hrabolistý. Jeho vek sa odhaduje na takmer 500 rokov. Vyznačuje sa neobvyklou mohutnosťou. Obvod kmeňa vo výške 130 cm je 625 cm a pri koreni viac ako 11 metrov. Jeho  výška je 30 m. V roku 1969 bol vyhlásený za chránený. Význam tohto stromu pre obec Makov podčiarkuje fakt, že je ústredným motívom erbu obce.

      Hoci príroda je to najcennejšie, čo nám Zem dala, my si ani neuvedomujeme, aké skvosty nám ponúka. Náš výlet nám ukázal aj mnohé tajomstvá a krásy ľudskej zručnosti. Uvedomili sme si, že príroda je nám študentom na úžitok, obohatenie vedomostí a je dôležitou súčasťou nášho života. Za jeden deň  výletu sme mali čo obdivovať, a preto sa s našimi poznatkami  chceme podeliť aj s ostatnými študentami Gymnázia v Kysuckom Novom Meste a tiež so širokou verejnosťou.

       

                                                                                                    Adriana Janíčková

                                                                                                                III.A

    • Priateľský florbalový turnaj
     • Priateľský florbalový turnaj

     • V stredu 28. 9. 2022 konečne chvíľu nepršalo, ale keby aj lialo naším žiakom 1. a 2. ročníka, by to nevadilo. V tento deň si pri príležitosti Svetového týždňa športu zmerali svoje sily vo florbale so žiakmi všetkých troch základných škôl v Kysuckom Novom Meste. Turnaj sa uskutočnil v športovej hale v kategóriách dievčat a chlapcov. Víťazmi turnaja sa stali žiaci ZŠ Clementisova, 1. miesto získali aj chlapci aj dievčatá. Sme radi, že sa nám podarilo zorganizovať takýto priateľský turnaj, stretnúť starých priateľov a možno aj nových. Veríme, že sa z tejto akcie stane pekná tradícia s možnosťou si zašportovať.

    • Čína- život za Veľkým múrom
     • Čína- život za Veľkým múrom

     • Žiaci 1. a 2. ročníka nášho gymnázia sa 29. septembra 2022 zúčastnili predstavenia v Dome kultúry v KNM, kde im bola odprezentovaná téma Čína - život za Veľkým múrom. Spolu sme si pozreli komentovaný dokument, ktorí cestovatelia obohatili aj o svoje zážitky. Žiaci boli prevedení kultúrou a tradíciami rozličných zákutí krajiny, jej prírodou, no aj históriou a politickými problémami štátu.

      Medzi najväčšie zaujímavosti určite patrili nebeský pohreb v Tibete, cestovanie po Číne bez čakania metrom alebo rýchlovlakmi, či už 30-ročné fungovanie elektrických áut. Zaujímavý bol tiež v minulosti zavedený zákon jedného dieťaťa s uprednostňovaním chlapcov, čoho dôsledkom je v súčasnosti prevaha mužov v celej Číne. Prezentácia sa nám veľmi páčila a už budúci rok sa tešíme na dokument o Tanzánii.

      Alžbeta Labudová – 1.A

    • Literárne talenty
     • Literárne talenty

     • Cieľom súčasného vzdelávania je nielen odovzdávať vedomosti na vyučovacích hodinách, výchovne pôsobiť na žiaka, ale aj učiť inovatívne, dávať žiakom priestor pre rozvíjanie rôznych stránok osobnosti, podporovať a rozvíjať v nich kreativitu. V rámci výučby slovenského jazyka a literatúry či umenia a kultúry sa snažíme objavovať medzi mladými ľuďmi talenty a zapájame ich do rôznych súťaží, v ktorých ich práce hodnotí objektívne odborná porota.

      Tak tomu bolo i v rámci 4. ročníka literárnej súťaže Rozlet, ktorú zorganizovalo občianske združenie Literárne umenie. Hlavnou témou bolo: Keď úsmev klope na dvere (tvorba poézie, prózy). Išlo o súťaž pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií. Jej cieľom bolo motivovať deti, mládež, podporovať kreativitu vo vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a konfrontáciu vlastnej literárnej tvorby s verejnosťou, schopnosť uplatniť alegóriu v literárnej tvorbe. Hodnotenie prác mala na starosti nielen odborná porota (Mária Mesárošová, poetka, muzikologička, Ružena Scherhauferová prozaička, Dana Janebová prozaička, poetka, Viera Valachovičová Ryšavá prozaička, Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc. literárny vedec, romanista, prekladateľ), ale aj verejnosť formou online hlasovania.

      Výsledky boli zverejnené 23.9.2022. V súťaži sme obsadili krásne umiestnenia. Prvenstvo si vybojoval Marek Riziky z III.B s básňou Úsmev za dverami, 2.miesto obsadila Sára Šidlová zo IV.A s básňou Deň zlato. V online hlasovaní získal Marek 2. miesto. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Našim výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme, že úspešne reprezentujú našu školu na verejnosti, čím potvrdzujú, že máme naozaj šikovných žiakov😊.

      Mgr. Marianna Žideková