• Výborné maturitné výsledky v školskom roku 2021/2022

     • Po 2 rokoch sa na Slovensku opäť konali maturitné skúšky. Sme veľmi radi, že naši žiaci dosiahli v externej časti maturitných skúšok (testy) pozoruhodné výsledky. 

      Zo slovenského jazyka a literatúry z 28 gymnázií v Žilinskom kraji sme skončili na 8. mieste (úspešnosť 76,5%; pričom národný priemer je 59,6%). Medzi gymnáziami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (15 gymnázií) je naše gymnázium piate.

      Z anglického jazyka (úroveň B2) z 25 gymnázií v Žilinskom kraji sme skončili na piatom mieste (úspešnosť 71,6%, národný priemer 65,1%). Z 15 gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je naša škola tretia.

      Veľmi dobré výsledky dosiahli naši žiaci aj na písomnej maturitnej skúške z matematiky. Z 27 gymnázií v Žilinskom kraji sme na deviatom mieste (úspešnosť 61,4 %, národný priemer 54 %). Medzi gymnáziami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja naši maturanti z matematiky sú na 6. mieste.

      V regióne Kysúc sme medzi gymnáziami v uvedených ukazovateľoch najúspešnejší. Uvedené výsledky našich žiakov nás tešia. Zároveň dokazujú, že patríme medzi školy s veľmi dobrými vzdelávacími výsledkami a že študovať na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste je dobrou voľbou.


      Vysledky_MS_2022.pptx​​​​​​​
    • Keď dobrovoľníctvo prináša radosť
     • Keď dobrovoľníctvo prináša radosť

     • Slovensko sa mení na krajinu dobrých skutkov. Už 14. rok sa počas septembra koná akcia s názvom „Týždeň dobrovoľníctva“. Do dobrovoľníctva sa zapája mnoho skvelých a ochotných ľudí, ktorí radi venujú svoj voľný čas pomoci iným a medzi ktorých patríme i my, mladí.

      Keďže nás dobrovoľníctvo zaujíma a otázka pomoci druhým nie je pre nás ľahostajnou, zapojili sme sa i tento rok. Opäť nás oslovila ponuka z Centra sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste a neváhali sme prijať ju.  Dňa 20.9.2022 sme sa zúčastnili akcie s názvom „tvorivé dielne“. Naším cieľom bola výroba platených tašiek, ktoré si bude možné zakúpiť na vianočných trhoch nášho mesta. Predovšetkým sme však chceli spríjemniť deň všetkým klientom a vyčariť im úsmev na tvári. Myslíme si, že sa nám to podarilo. Aj keď na začiatku sme boli mierne v rozpakoch, nevedeli sme čo máme čakať a aká bude atmosféra. No napokon sme s klientami centra strávili krásne dopoludnie plné smiechu, nových skúseností a láskavej atmosféry. Vypočuli sme si zaujímavé životné príbehy, porozprávali sa a hlavne sme si uvedomili, že práve títo ľudia majú obrovské srdce.
      Už teraz vieme, že dobrovoľníkmi sme sa nestali naposledy. Bol to deň,  na ktorý budeme určite spomínať s dobrým pocitom, že pomáhame tam, kde je to naozaj potrebné.

       

      Tatiana Krčmáriková, Adriana Sventeková, Larisa Šadibolová, Nikola Šusteková (III.B)

     • Deň finančnej gramotnosti

     •         Dňa 8. septembra sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili na prednáške o finančnej gramotnosti. Od roku 2012 je mesiac september vyhlásený za mesiac finančnej gramotnosti, počas ktorého nadácia PARTNERS realizuje vzdelávacie podujatia pre školy a verejnosť po celom Slovensku. 

           Hlavnou aktivitou besedy bolo priblížiť žiakom základy finančnej gramotnosti prostredníctvom diskusií, a taktiež si žiaci mohli otestovať svoje finančné vedomosti – svoje FQ – formou online testu. Pomocou tohto testu sa každý žiak dokázal zamyslieť nad svojimi finančnými znalosťami a výsledky testu porovnať s indexom predstavujúcim priemer pre územie Slovenska. 

           Prednáška pokračovala v duchu povzbudenia s mottom ,,S finančnou gramotnosťou sa mladým žije ľahšie“ kde sa žiaci zapájali do rozhovorov a diskutovali o svojich predstavách budúcnosti, ale aj o tom, čo práve robia pre svoju budúcnosť a sny. Nechýbala ani krátka aktivita, pri ktorej sa každý žiak vyjadril o tom, čo očakáva od svojej budúcej práce. Najčastejšie odpovede boli: vysoký plat, dobrý kolektív, možnosť cestovať popri zamestnaní, a hlavne duševné naplnenie a dobrý pocit z práce…

           V ďalšej časti prednášky boli žiakom predstavené štyri obrázky, kde každý jeden obrázok stvárňoval osobnosť s inými vlastnosťami a postojom k svojim povinnostiam. Žiaci sa zhodli, že obrázok znázorňujúci farmu, reprezentuje ich vekovú skupinu najviac. Farma je znakom štádia, kedy človek získava vedomosti a znalosti, aby sa stal viac atraktívnym pre trh práce. Žiaci boli oboznámení s trendmi na trhu práce v dnešnej dobe, ale takisto im bol predstavený príbeh z reálneho života, ktorý poukazuje na skutočnosť, že ak vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti sú podpriemerné, dochádza k neschopnosti riešiť problémy týkajúce sa financií v praxi. 

      Podľa slov žiakov, podujatie prinieslo pozitívnu motiváciu do ďalšieho oboznamovania sa sa s finančnou gramotnosťou. 

       

      Veľmi náučné, radi sa zúčastníme opäť.“  M. Macúš

       

      ,, Páčilo by sa mi učiť o tom viac.“  S. Škerková

       

      ,, Naučil som sa sporiť.“ T. Šteiniger 

       

      Dúfam, že nabudúce bude vzdelávanie dlhšie.” T. Gajdoš

       

     • Pozvánka na plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,


           pozývam Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 22.9.2022 (štvrtok) o 15:30 hod. v priestoroch Gymnázia Kysucké Nové Mesto.
      Všetci ste srdečne vítaní.


      Program:
          1. Správa o hospodárení Rady rodičov za šk. rok 2021 - 2022
          2. Finančný príspevok ZRPŠ na školský rok 2022 – 2023
          3. Rozpočet Rady rodičov na školský rok 2022 - 2023
          4. Informácia o voľbe zastupcov rodičov 1. ročníka do Rady rodičov
          5. Diskusia
          6. Záver

       

      Ing. Peter Kubík, PhD.

      predseda Rodičovskej rady pri Gymnáziu Kysucké Nové Mesto

     • SVET FANTÁZIE INÝMI RUKAMI

     • Tento školský rok máme možnosť po prvýkrát na pôde našej školy ukázať putovnú výstavu s názvom  „SVET FANTÁZIE INÝMI RUKAMI“. Tento rok sa organizuje už jej 12. ročník  a putuje  po viacerých kultúrnych zariadeniach a múzeách Žilinského kraja. 

      Výstavu v priestoroch školy nainštalovali pracovníci Centra sociálnych služieb Fantázia v zastúpení riaditeľky Ing. Mgr. Silvie MartinčekovejMBA. S nadšením  tak môžeme obdivovať kreatívne ručné výrobky z rozmanitých materiálov, ktoré sú výsledkom tvorivých nápadov a šikovných rúk prijímateľov sociálnych služieb zo zariadení sociálnych služieb ŽSK v rámci ergoterapie (terapie prácou). Výrobky sú vytvorené mnohorakými umeleckými technikami (ako sú maľba, kresba, výrobky z dreva, výrobky z keramiky, výrobky zo skla, z papiera, koláže, výrobky z látok, z moduritu, ručne vyrobené mydlá a sviečky, maľba na textil, servítková technika, práca s textilom, háčkovanie, mozaika, mramorovanie a pod.) Putovná výstava “Svet fantázie inými rukami” prebieha pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej na rok 2022 a bude na našej škole nainštalovaná 1 mesiac.

      Tešíme sa akejkoľvek spolupráci s Centrom sociálnych služieb Fantázia, ktorí nás už nejedenkrát veľmi milo prekvapili a zároveň i tento rok chceme s nimi v spolupráci naďalej pokračovať, preto sme sa prihlásili v rámci Týždňa dobrovoľníctva do projektovej činnosti, kde sa žiaci III.B zúčastnia tvorivých dielní. Pevne veríme, že svojou prítomnosťou urobia klientom pekný deň a obohatia ich o množstvo kreatívnych nápadov.

     • S láskou spomíname

     •     S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 10. septembra nás po dlhoročnej chorobe navždy opustil RNDr. Radoslav Haluška. R. Haluška pracoval Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste od roku 1963, v rokoch 1980 - 1989 bol riaditeľom školy. Mal veľkú zásluhu na postavení pavilónu odborných učební na Komenského ulici. Jeho rukami prešli stovky našich  študentov. I po odchode na zaslúžený odpočinok sa zaujímal o dianie na našej škole.
          Posledná rozlúčka s RNDr. Radoslavom Haluškom bude 14. 9. 2022 o 11.00 v Kostole sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste.

       Česť jeho pamiatke!