• Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí študenti!

      Prázdniny sa pomaly končia a naše gymnázium opäť ožíva. Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa bude konať 5.9. 2022 (pondelok) o 8.00 hod. na terase pred budovou školy. V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie na 2. podlaží školy.Po slávnostnom otvorení sa všetci študenti presunú do svojich kmeňových tried a bude sa pokračovať triednickými hodinami. Je nutné doniesť si prezuvky!!!

      Každý žiak je povinný predložiť vyplnené tlačivo - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti:

      - žiaci 1. roč. prinesú tlačivo v papierovej podobe do školy 5.9. 2022:  vyhlasenie.pdf;

      - žiaci 2. - 4. roč. podávajú vyhlásenie prostredníctvom Edupage v časti žiadosti/vyhlásenia do 5.9. 2022.

      Prajeme vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na vás.