• 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     • Riaditeľka Gymnázia, Jesenského 2243 v Kysuckom Novom Meste oznamuje,

      že v rámci prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční

      2. kolo prijímacích skúšok.


      Prijímacie skúšky sa budú konať 21. júna 2022 o 8:00 v budove školy. 


      Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí doručia do 16. júna 2022 riadne vyplnenú prihlášku na adresu školy poštou, elektronicky prostredníctvom EduPage alebo osobne.
      Kritériá prijatia na štúdium sú rovnaké ako v 1. kole prijímacích skúšok.
      Výsledky budú zverejnené 21.6.2022 na dverách budovy školy a na stránke:
      gymoknm.edupage.org do 15:00 hod.
      Ďalšie informácie na telefónnom čísle: +421915867879.