Suplovanie

Navigácia

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

O škole

Profil školy

 

Gymnázium poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Štúdium je denné, štvorročné a ukončuje sa maturitou, je bezplatné. Pripravuje absolventov predovšetkým pre štúdium na vysokých školách, tiež na výkon niektorých činností v správe a v ďalších oblastiach.

Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie teórie s praxou a usiluje sa o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého človeka. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie a internacionalizmu. Okrem všeobecnej a odbornej zložky vzdelávania kladie dôraz na mravnú, estetickú, telesnú, zdravotnú a ekologickú výchovu.

Pri svojej činnosti škola spolupracuje v zmysle platných zákonov a noriem s ďalšími subjektami ako sú: MŠVVŠ SR, ŽSK, ŠPÚ, NÚCEM, ŠIOV, MPC, KŠÚ, VŠ, ostatné SŠ, ZŠ, odbory, Rada školy (RŠ), Rodičovská rada (RR), Študentská rada (ŠR)

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM
    Jesenského 2243
    024 04 Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4220052

Fotogaléria